สวนสัตว์สงขลาจัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

26 ธันวาคม 2555 ณ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ รักษาการปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีนายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา เปิดเผยว่า ในวันที่ 26-27 ธันวาคมนี้ ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์สงขลา ร่วมกับหน่วยงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ด้วยกิจกรรมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ฐานเรียนรู้ Green Zoo สู่การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำกระดาษสาจากมูลช้าง การวาดภาพระบายสีภาพสัตว์ป่า การแสดงบนเวที ดนตรี ถามตอบปัญหารับรางวัล พร้อมร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 และชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานจอดรถใหญ่ และส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย นอกจากนี้สามารถชมความน่ารักแสนรู้ความสามารถของสัตว์ป่านานาชนิด และสัมผัสความเย็นฉ่ำกับสวนน้ำหรรษาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้โดยรอบสวนสัตว์สงขลาอีกด้วย

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า วันคุ้มครองสัตว์ป่านับว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ทั้งนี้สวนสัตว์สงขลาในฐานะที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า จึงร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษาและในโอกาสที่ได้รับถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางธรรมชาติ” และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า เห็นความสำคัญคุณค่าของสัตว์ป่าและเพื่อการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การกิน การล่า การทารุณกรรมสัตว์ป่าในธรรมชาติครับ.

ภาพ/ข่าว  วาสนา  ปรีชา

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บ้านข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอกต่อ

About Author

ann

มี (0) ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>