ผู้ชนะเลิศเข้ารับรางวัลการประกวดวาดภาพกับหนังสือพิมพ์บ้านข่าวในหัวข้อ  “มรดกไทย”

29  เมษายน  2556  เวลาประมาณ  15.00  น.  ณ  สำนักงานหนังสือพิมพ์บ้านข่าว  พระอาจารย์พินิจ  คุณธมฺโม  วัดโคกสูง  (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของหนังสือพิมพ์บ้านข่าว)  เป็นตัวแทนของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บ้านข่าวมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพกับหนังสือพิมพ์บ้านข่าวในหัวข้อ  ”มรดกไทย”

โดยรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงสุไรญา  หละติหมะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเกาะนก  ตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ได้รับเงินรางวัลจำนวน  3,000  บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่  เด็กชายศักดิ์ยา  บิลอะหลี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเกาะนก  ตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ได้รับเงินรางวัลจำนวน  1,000  บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอกต่อ

About Author

ann

มี (0) ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>