ประกาศผลการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “มรดกไทย”  กับหนังสือพิมพ์บ้านข่าว

รางวัลชนะเลิศ   รับเงินรางวัลมูลค่า  3,000  บาท

ด.ญ.สุไรญา   หละติหมะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเกาะนก  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  รับเงินรางวัลมูลค่า  2,000  บาท

ด.ช.พณัสชัย  อุทัยมา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนเทศบาล  5  (วัดหัวป้อมนอก)  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  รับเงินรางวัลมูลค่า  1,000  บาท

ด.ช.ศักดิ์ยา  บิลอะหลี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านเกาะนก  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

สำหรับผู้ที่ชนะเลิศทั้ง  3  รางวัล  สามารถเข้ารับรางวัลได้ในวันที่  22  เมษายน  2556  

ณ  สำนักงานหนังสือพิมพ์บ้านข่าว  155/95  ถนนสุธาทิพย์  1  หมู่ที่  4  ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอกต่อ

About Author

ann

มี (0) ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>