เทศบาลนครตรังฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลนครตรัง ปี 2556

เมื่อวันที่  21  พฤศิจกายน  2555 นายอภิชิต วิโนทัย นายกฯ เทศบาลนครตรังพร้อมคณะเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวน อปพร. นครตรัง ประจำปี 2556   นายสุนทร   ส่งเสริม   หัวหน้า อปพร. นครตรัง   1   กล่าวรายงาน   มีผู้เข้ารับการอบรม 50 คน  ใช้เวลาการฝึก  3   วัน   (21-23  พฤศจิกายน   2555)  ณ  ศูนย์ฝึกพิเศษโรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์   อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง.

ภาพ/ข่าว  โดย..  อดิเรก  วรรณมณี

หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์บ้านข่าว  ประจำจังหวัดตรัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอกต่อ

About Author

ann

มี (0) ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>