สวท.สงขลา จัดโครงการ “แบ่งปันหนังสือให้น้อง” หวังส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  พฤศจิกายน  2555  ณ  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส  (พิศิษฏ์พิทยา)  ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดสงขลา  (สวท.สงขลา)  จัดโครงการแบ่งปันหนังสือให้น้อง  ประจำปี  2555  โดยมีนายอารมณ์  คงสกูล  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต  6  (สปข.6)  กรมประชาสัมพันธ์  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของ  สวท.สงขลา  และ สปข.6  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

นายณรงค์   ชื่นนิรันดร์   ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า   เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาบางแห่ง   ไม่มีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา   ซึ่งถือว่าหนังสือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทันต่ออารยประเทศ   หากมีหนังสือที่ใช้แล้วนำไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภูมิความรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น  ทาง  สวท.สงขลา  จึงได้จัดโครงการ  “แบ่งปันหนังสือให้น้อง”  ประจำปี  2555   ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีหนังสือที่ไม่ใช้   ได้แบ่งบันหนังสือและร่วมสนับสนุน   พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ  สวท.สงขลา  ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  (CSR)  ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคหนังสือทาง   สวท.สงขลา   ความถี่   F.M. 90.5 MHz.   และ   F.M. 102.25 MHz.   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา   โดยในวันนี้ได้มีการนำหนังสือที่ได้รับบริจาคทั้งจากภาครัฐและเอกชนมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกาวาส   โดยมีนายศิวะ  ทาทราย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา   เขต   1   เป็นผู้รับมอบ

สำหรับโรงเรียนวัดผาสุกาวาส  (พิศิษฏ์พิทยา)   เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่   6   มีนักเรียนจำนวน   218   คน   และบุคลากรจำนวน   16   คน   โดยจัดมอบหนังสือจำนวน   1,000   เล่ม   อาทิ   หนังสือเรียน   คู่มือการสอบ   สารานุกรมไทย   หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสืออ่านเสริมความรู้   นิตยสารต่าง  ๆ   ฯลฯ   ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ให้กับน้อง  ๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี  และทาง  สวท.สงขลาจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   โดยเป้าหมายต่อไปจะนำหนังสือไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่   4   อำเภอเสี่ยงภัยของจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ผู้ที่สนใจติดต่อขอบริจาคหนังสือได้ที่   สวท.สงขลา   ถ.สงขลา-เกาะยอ   ต.พะวง   อ.เมือง   จ.สงขลา   90100   โทรศัพท์   0-7433-0333.

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพ :  สุทธิดา  พฤกษ์อุดม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอกต่อ

About Author

ann

มี (0) ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>